موزه زمین شناسی
تاريخچه

 

موزه گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان درسال 1351در محل كنوني تالار گروه زمين شناسي شكل گرفت.
در آن زمان تعداد زيادي نمونه از شركت كراونس آلمان خريداري و همراه با نمونه هاي داخلي گنجينه ارزشمندي را فراهم ساخت كه مي توانست در جهت ارتقاء سطح علمي زمين شناسي نقش موثر و مهمي را ايفا نمايد . سپس در ‌آذر ماه 1387 با تلاش مديريت وقت گروه زمين شناسي و سرپرست موزه در محل كنوني شكل گرفت .
هم اكنون موزه همگان را به ديدن نمودهاي زيباي جهان آفرينش دعوت ميكند.

موزه زمين شناسي دانشگاه اصفهان موزه اي تخصصي است كه به طور خاص نمونه هايي از سنگ، كاني سنگواره (فسيل) و اشياء معدن كاري قديمي بدست آمده از نقاط مختلف داخل و خارج كشوررا در خود جاي داده است. در اين موزه حدود 450 نمونه سنگ و كاني  و حدود 200 نمونه فسيل نگهداري مي شود.سنگهاي كاني ، آثار فسيلي ، آثار باستان شناسي، فسيل هاي دوران اول تا چهارم زمين شناسي ، همچنين كاني هاي قيمتي نظير فيروزه ، عقيق و..... در اين موزه قرار دارد.در اين موزه به جز تماشاي سنگهاي ارزشمند و جالبي كه از گوشه و كنار ايران و دنيا به دست آمده اند مي توانيد در مورد زمين شناسي هم از اساتيد و مشاوران راهنمايي بگيريد.

 برنامه آينده و در دست اجراي موزه به شرح زير ميباشد:
-1 بنياد پارك زمين شناختي و كريدور زمان زمين شناسي در محوطه موزه
-2 برگزاري كارگاه هاي تحقيقاتي-آموزشي و همچنين تورهاي زمين شناسي
-3 همكاري با ارگان هاي دولتي و بخش خصوصي براي راه اندازي موزه هاي تاريخ طبيعي با شعار هر شهر... يك موزه
4 -راه اندازي دوره هاي گوهر شناسي به منظور اشتغال زايي
-5 تاسيس بخش انتشارات موزه و همچنين آرشيو موزه
-6 برگزاري نمايشگاه هاي موقت از صنايع دستي سنگ و گوهر متناسب با موزه،به منظور معرفي و حمايت از صنعتگران ايراني
-7 ايجاد كارگاه مرمت و صيقل سنگ ها براي تقويت نمونه هاي موزه
-8 ايجاد تبادل با ساير مجموعه داران و فروش نمونه
-9 راه اندازي جشنواره سنگ نگاري كهن يا ديرينه به منظور ايجاد شور و اشتياق در دانشجويان و جلوه هنر در فعاليت دانشجويان